Brdský běžecký pohár

Přihláška na Běh okolo Vraní skály 22.6.2024

Registrace do 21.6.2024 22:00. , lze na místě

Nová přihláška na Běh okolo Vraní skály 22.6.2024

Povinné

Povinné
jen pro ročníky 2014 a starší

Nebude zveřejněnAntispamová ochrana, prosím opište všech 6 znaků: 71tk opis

Rok narození je poskytnut pouze k zařazení do věkové kategorie závodu a pro výsledky.


Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.


Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení). Závodu se zúčastním za podmínky splnění v době konání závodu aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro účast na hromadné sportovní akci.

¦

Aktuální výše startovného

Dospělí: 100

Děti: 0

Propozice - startovné

Startovné se hradí na místě při předání startovního čísla.

Dotazy k organizaci poháru a kontakt: info@brdskypohar.cz
Datové podklady: Jarda Dražan.