Brdský běžecký pohár

Přihláška na Běh Bezděkovem 1.9.2024

Registrace do 31.8.2024 20:00. , lze na místě

Nová přihláška na Běh Bezděkovem 1.9.2024

Povinné

Povinné

Nebude zveřejněnAntispamová ochrana, prosím opište všech 6 znaků: x6jb opis

Rok narození je poskytnut pouze k zařazení do věkové kategorie závodu a pro výsledky.


Všichni přihlášení (mládež + dospělí) souhlasí s fotografováním v rámci celé akce a také s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti – např. v tisku, na internetu.


Svým podpisem pak před startem potvrdím, že jsem se seznámil/a s pravidly závodu, souhlasím s nimi a prohlašuji, že nezavazuji organizátory k odpovědnosti plynoucí z mé účasti na závodu a jsem zdravotně způsobilý/á. Budu se řídit platnými pravidly chování účastníka silničního provozu a pokyny pořadatelů. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie, video a audio záznamy vztahující se k závodu (bez časového omezení). Závodu se zúčastním za podmínky splnění v době konání závodu aktuálně platných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro účast na hromadné sportovní akci.

¦

Aktuální výše startovného

Dospělí: 250

Děti: 20

Propozice - startovné

Pro platbu startovného předem prosím použijte následující údaje:
Příjemce platby:
Alexandr Pavlišen
Majitel účtu: 4timing.cz sro
IČ: 24698041
Číslo účtu:

2301214714/2010

IBAN:
BIC:

Variabilní symbol: viz Seznam přihlášených (v poznámce uveďte prosím Vaše jméno)

Dotazy k organizaci poháru a kontakt: info@brdskypohar.cz
Datové podklady: Jarda Dražan.